Chính Sách Cookie (EU)


 Chính sách Cookie này được cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 11 năm 2020 và áp dụng cho các công dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu.

1. Giới thiệu

Trang web của chúng tôi, https://sports360news.com (sau đây gọi là: “trang web”) sử dụng cookie và các công nghệ liên quan khác (để thuận tiện, tất cả các công nghệ được gọi là “cookie”). Cookie cũng được đặt bởi các bên thứ ba mà chúng tôi đã tham gia. Trong tài liệu dưới đây, chúng tôi thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi.

2. Cookie là gì?

Cookie là một tệp nhỏ đơn giản được gửi cùng với các trang của trang web này và được trình duyệt của bạn lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị khác. Thông tin được lưu trữ trong đó có thể được trả lại máy chủ của chúng tôi hoặc máy chủ của các bên thứ ba có liên quan trong lần truy cập tiếp theo.

3. Tập lệnh là gì?

Tập lệnh là một đoạn mã chương trình được sử dụng để làm cho trang web của chúng tôi hoạt động bình thường và tương tác. Mã này được thực thi trên máy chủ của chúng tôi hoặc trên thiết bị của bạn.

4. Đèn hiệu web là gì?

Đèn hiệu web (hoặc thẻ pixel) là một đoạn văn bản hoặc hình ảnh nhỏ, vô hình trên trang web được sử dụng để theo dõi lưu lượng truy cập trên trang web. Để làm điều này, nhiều dữ liệu khác nhau về bạn được lưu trữ bằng cách sử dụng các cảnh báo web.

5. Bánh quy

5.1 Cookie kỹ thuật hoặc chức năng

Một số cookie đảm bảo rằng các phần nhất định của trang web hoạt động bình thường và các tùy chọn người dùng của bạn vẫn được biết đến. Bằng cách đặt các cookie chức năng, chúng tôi giúp bạn truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Bằng cách này, bạn không cần phải nhập nhiều lần cùng một thông tin khi truy cập trang web của chúng tôi và ví dụ: các mặt hàng vẫn còn trong giỏ hàng của bạn cho đến khi bạn thanh toán. Chúng tôi có thể đặt những cookie này mà không cần sự đồng ý của bạn.

5.2 Cookie phân tích

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để tối ưu hóa trải nghiệm trang web cho người dùng của chúng tôi. Với những cookie phân tích này, chúng tôi có được thông tin chi tiết về việc sử dụng trang web của mình. Chúng tôi xin phép bạn để đặt cookie phân tích.

5.3 Cookie quảng cáo

Trên trang web này, chúng tôi sử dụng cookie quảng cáo, cho phép chúng tôi cá nhân hóa các quảng cáo cho bạn và chúng tôi (và các bên thứ ba) có được thông tin chi tiết về kết quả chiến dịch. Điều này xảy ra dựa trên một hồ sơ chúng tôi tạo dựa trên nhấp chuột và lướt web của bạn trong và ngoài https://sports360news.com . Với những cookie này, bạn, với tư cách là khách truy cập trang web được liên kết với một ID duy nhất, vì vậy, chẳng hạn như bạn không thấy cùng một quảng cáo nhiều lần.

Bởi vì những cookie này được đánh dấu là cookie theo dõi, chúng tôi xin phép bạn đặt chúng.

5.4 Các nút mạng xã hội

Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đã bao gồm các nút cho Pinterest để quảng cáo các trang web (ví dụ: “thích”, “ghim”) hoặc chia sẻ (ví dụ: “tweet”) trên các mạng xã hội như Pinterest. Các nút này hoạt động bằng cách sử dụng các đoạn mã đến từ chính Pinterest. Mã này đặt cookie. Các nút mạng xã hội này cũng có thể lưu trữ và xử lý một số thông tin nhất định, do đó, một quảng cáo được cá nhân hóa có thể được hiển thị cho bạn.

Vui lòng đọc tuyên bố về quyền riêng tư của các mạng xã hội này (có thể thay đổi thường xuyên) để đọc những gì họ làm với dữ liệu (cá nhân) của bạn mà họ xử lý bằng các cookie này. Dữ liệu được truy xuất được ẩn danh càng nhiều càng tốt. Pinterest có trụ sở tại Hoa Kỳ.

6. Các cookie đã đặt

Điều khoản khác

7. Đồng ý

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi lần đầu tiên, chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn một cửa sổ bật lên có giải thích về cookie. Ngay sau khi bạn nhấp vào “Lưu tùy chọn”, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các danh mục cookie và trình cắm bạn đã chọn trong cửa sổ bật lên, như được mô tả trong Chính sách cookie này. Bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie qua trình duyệt của mình, nhưng xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi có thể không còn hoạt động bình thường.

7.1 Quản lý cài đặt sự đồng ý của bạn

Chức năng

Số liệu thống kê

Tiếp thị

8. Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân

Bạn có các quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:

Bạn có quyền biết tại sao dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết, điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu đó và dữ liệu đó sẽ được lưu giữ trong bao lâu.

Quyền truy cập: Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi biết.

Quyền cải chính: bạn có quyền bổ sung, sửa chữa, xóa hoặc khóa dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ khi nào bạn muốn.

Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, bạn có quyền thu hồi sự đồng ý đó và xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền chuyển dữ liệu của bạn: bạn có quyền yêu cầu tất cả dữ liệu cá nhân của mình từ người kiểm soát và chuyển toàn bộ dữ liệu đó sang người kiểm soát khác.

Quyền phản đối: bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của mình. Chúng tôi tuân thủ điều này, trừ khi có cơ sở chính đáng để xử lý.


Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Vui lòng tham khảo chi tiết liên hệ ở cuối Chính sách Cookie này. Nếu bạn có khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi muốn nhận được phản hồi từ bạn, nhưng bạn cũng có quyền gửi khiếu nại đến cơ quan giám sát (Cơ quan bảo vệ dữ liệu).

9. Bật / tắt và xóa cookie

Bạn có thể sử dụng trình duyệt internet của mình để xóa cookie tự động hoặc thủ công. Bạn cũng có thể chỉ định rằng một số cookie nhất định có thể không được đặt. Một tùy chọn khác là thay đổi cài đặt của trình duyệt internet của bạn để bạn nhận được thông báo mỗi khi đặt cookie. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, vui lòng tham khảo hướng dẫn trong phần Trợ giúp trên trình duyệt của bạn.

Xin lưu ý rằng trang web của chúng tôi có thể không hoạt động bình thường nếu tất cả cookie bị vô hiệu hóa. Nếu bạn xóa cookie trong trình duyệt của mình, chúng sẽ được đặt lại sau khi bạn đồng ý khi bạn truy cập lại các trang web của chúng tôi.

10. Chi tiết liên hệ

Đối với các câu hỏi và / hoặc nhận xét về Chính sách Cookie của chúng tôi và tuyên bố này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ sau:

Blog Y Học Thể Thao

Địa Chỉ: SỐ 20/9 NGÕ 323, XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI

Trang web: https://sports360news.com
Email: [email protected]
Số điện thoại: +84 941898912


x
We use cookies to improve your experience.
By continuing, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Accept
^